Waar kinderen zijn wordt gespeeld, dat is iets wat als een paal boven water staat. Kinderen spelen graag buiten, en daarbij zijn ze behoorlijk energiek. Organisaties en gemeenten doen er dan ook alles aan om de speellocaties van kinderen kwalitatief op niveau te houden. Jaarlijks worden locaties waar kinderen spelen gekeurd, en er wordt dan gekeken naar een aantal belangrijke punten. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op de constructie en de veiligheid van speeltoestellen. Dit is niet iets wat op vrijwillige basis wordt uitgevoerd; deze inspectie ligt vastgelegd in het Warenwetbesluit. Het is dus een gegarandeerde veilige speelomgeving.

Een vrije keuze voor de klant

Hoewel in de wet wel is vastgelegd dat speelplekken moeten worden gecontroleerd is er nergens vastgelegd wie er dan verantwoordelijk is voor die controles. Daarom maakt men gebruik van (lokale) inspectiebureaus voor deze belangrijke taak. Een inspectiebureau heeft een heel belangrijke functie en het is dan ook goed om te kijken naar de certificering van een dergelijk bureau. Vrije keuze houdt immers niet in dat je zomaar iedere leek jouw speelapparatuur kan laten nalopen.

Bijscholing met wet en techniek

De tecnhiek die gebruikt wordt bij speeltoestellen is voortdurend aan verandering onderhevig. Vooral daar waar er gebruik wordt gemaakt van draaiende delen wordt er steeds meer aan de veiligheid gewerkt. Dat is de fabrikant verplicht, want kinderen kunnen zich gemakkelijk verwonden aan een speeltoestel wat niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Om schadeclaims te voorkomen moeten deze speeltoestellen dan ook goed worden onderhouden. De wetgeving die toeziet op de veiligheid van kinderen verandert eveneens voortdurend. Het is dan ook zaak dat een inspecteur minimaal tweemaal per jaar wordt bijgeschoold op dit gebied. Het kiezen van een goed inspectiebureau is dan ook vaak een kwestie van de certificering boven het tarief stellen.